אביב

ריבון כל העולמים

אולי כבר

הגיע הזמן

לערוך הַסֵּדֶר

שלאחריו לא אצטרך

ללקט

פירורי חמץ

תקרא לזה אביב

אני עדיין

מוצאת

רק עלי שלכת

שלל גוונים.

 

ריבון כל העולמים

יגון כל העולמים

יפרח מכאן

אם על חלוני יופיע

צבעוני אָדָם אחד.