אורח

הן אתה האורח

הן תבין לְעַצְבִּי

לא אני ראיתי דבר

לא אני בקרונות הובלתי

לא גופי טימאו אבותיך

רק תינוק אחד אני רואה

נחבט בקיר

וריח סבון גופות

באפי עולה

ואתה אורח

לא תהיה

ואתה כבר

לא בעלי.