איש מנגינה

אתה לא סתם מנגינה

יורדת ועולה

מעלה ומטה

נוסקת

ממריאה.

 

אתה לי

סימפוניה.

לא גמרתי

גלים נעות

אצבעותיך

כרוח ים

נשמע קולך

ספינתי שלי טובעת

הושט לי יד

המנצח

נג נגן

ופתח לי שער

אתה האיש

אני אישה

הָבֵא אליי

שלך הנגינה.