אמונה

בכל פעם שֶׁיָּגַעֲתִי

ובכל פעם שלא יגעתי

מצאתי

ובכל פעם שמצאתי

פעם יגעתי

ופעם לא יגעתי

מצאתי

שלחם לאכול

ומים לשתות

יהיו לי בכל מקרה.