אשת הנחתום

אשת הנחתום

ממאנת לישון

בפעם הראשונה

נעלם בעלה

ובפעם השנייה

לקחו את ביתה

מאז היא לא ישנה

והיא רק עוצמת

את עיניה

כדי לא לראות

שהכל ממשיך

להיות

בדיוק כאילו

בזה הרגע

נרדמה.