ביקור בארץ זרה

בבואי פעמונים יצלצלו

ולא אדע

אם קוראים הם לטבח

או

לקדוש מעונה יריעו

בבואי

איכרי הכפר יגידו

נוצחה גאוותה

הכומר

יכריז

קבל עם ועדה

מריה

חזרה בתשובה.