ביקור בעמק יזרעאל

אני רוצה לנסוע מכאן

להגיע לעמק

במקום הכי נמוך

בו ראיתי אותך

הייתי אחד

פשוט ונבלע

בשדות הכותנה

במסיק הזיתים

ואני לא אחת

הייתי שם

ואני עוד רוצה

ואני עמק

לא הר

לא אבן

אני אישה

בקעה

בשלה

קח אותי אליך.