בני

אתה אחד ושמך אחד

אתה תפארת גדולתי

ועטרת ישועתי

ואתה כור מחצבתי

ואתה כל מה שאלוהים

בכבודו ובעצמו

לא יעֵז

להיות

אתה בני.

 

בצר לי אפנה אליך

אבל בעת צרה

הוא יהיה בָּצִיר תקוותי

ורק אליו תפילתי אקרא

הוא היחיד

לחולל נס

והוא כל מה שאתה

בכבודך ובעצמך

לא תעֵז

להיות

הוא אלוהים.