גירושין

הפעם אנקום

אמרתי

וכשאמרתי

לא ידעתי

אם הוא השטן

או אני

אם הוא הנוקם

או אני

וכשבאתי

וחרבי שלופה בידי

הבטתי בעיניו

ולא ידעתי

אם הוא הרוצח

או אני.

 

מאז ידעתי

שנית

לא אתחתן.