האיש על פני האדמה

אלוהים שם למעלה

שלח נא לאישה ברכה

הוא עושה זאת בשבילי

בהבנה המאפיינת

רק אותך

מה מוזר

אני שואלת

הוא פותח לי הדלת

מושיע בעת צרה.

 

אלוהים שם למעלה

שלח נא לאישה ברכה

זה לא אדם

הוא מלאך

אני מבקשת הוא נענה

מסתכל בי לרגע

מרפא לי הפגע.

 

אלוהים שם למעלה

האיש על פני האדמה

יש לו אח ורֵע

ובכל מקום

מגיש עזרה.

פה ושם

הוא נאנח

למה יש עוד צער

צריך לצמצם הפער.

 

אלוהים שם למעלה

האיש על פני האדמה

מחזיק לי היד

נוטע בי תקווה

מציל לי וגואל

לכל המשפחה.

 

האם הוא שליח

ולא רק מלאך

האיש על פני האדמה

בצלמך נברא

ובזכותו

ייאמר גם לזכותך

אני נודרת נדר

לא לאבד תקווה.