הארץ המובטחת

אל תכעסי היי סבלנית

אמר לי האיש

שהלך איתי

אני יודע את סבלך

אמר לי האיש

שהלך איתי

את יודעת לחכות

אמר לי האיש

שהלך איתי

אין אישה כמוך

אמר לי האיש

שהלך איתי

וכך היה לי הכוח

לעבור את הדרך

ארבעים שנה

כי גם הוא היה סבלני

וגם הוא ידע לחכות

ואז בדיוק כשהגענו

לארץ המובטחת

חיכתה לו בשער

אישה אחרת.

 

ארבעים שנה חשבתי בטעות

שהוא מדבר אליי.

הכל יכול לקרות במדבר.