הנני

פשוטה להחריד

ואין בי חרדה

ואין בי הפחד

פשוטה לחדירה

וכל הפשוט

לא פשוט בנמצא

ועוד אני מלכה

לִפְשוֹט הכל

בפני הפשוט

מכל

שאין בו חרדה

ואין בו הפחד

להיות פשוט

מלך.