התאבדות

עיניי אשא אל סלע

נוקשה הר

סכין לא יפגע

גאה וזקוף

יעמוד

גופי אשלח

מנגד

קירות מוצקים

קבר כָּרֹה

לא אוכל

סגור וקר

יתייצב.