זיון

כל אצבע בכף ידך

היא כמו זין

והזין כמו חמש

אצבעותיך

כובש

בכוח את

המיעוט הקטן

השוכן לפתחי

שאינו אומר

די לאלימות

ודי לכל הזין

וכאשר מהנים

אותו

הוא פורץ.