זר

רציתי ממך אות

מילה

לחשת

ולא הבנתי מה

אמרת

לא שאלתי מה

קול ענה לי

אין עונה

אז לך מכאן

מהר

אני מזמן כבר

מתה

לא שומעת

לא רואה

מחכה

לאיש שלא

בא

אני זקוקה לאהבה.