חבל על תפוח שנפל

התפוח סובל

מזה שהוא לא נפל

רחוק מהעץ

והעץ בוכה

על זה

שהתפוח תמיד

לא נופל

רחוק מהעץ

 

ואני מכירה

תפוח אחד סובל

והוא נפל

רחוק מהעץ.