טעות לעולם חוזרת

כאשר לא היה סוף

ולא היתה התחלה

הרבה זמן

אחרי המבול

היתה כבר קשת בשמיים

באה רוח

סערה

נהיה לי תוהו ובוהו

בנשמה.

 

כאשר לא היה לי סוף

ולא היתה לי התחלה

הרבה זמן

אחרי שהלכת

הייתי כבר

מאושרת ורגועה

בא האיש

דומה לך

נהיה לי תוהו ובוהו

בנשמה.

 

עכשיו אני מבינה

שכל סוף

מתחיל

איתך.

כמו מעגלים.