טעות

שלום לך בן חלוף

עלה שלכת של סתיו

נכישת נחש צורבת

קץ הקיץ

הבה נרים כוס ידידי

לחיי ההרגל

לחיי הצרי שבלב

לחיי מטריות.

 

לא נלך זה לצד זו

ברחובות אפורים

אתה מעיל גשם קנית

ואני בסם אהבה

הושקיתי

ומקלות מלוחים

באווירה נמכרים

והרבה אנשים חוזים

בסרטים

של יום אחרי המלחמה.

הבה נרים כוס ידיד

לחיי הצרי שבלב

לחיי מטריות.