יזכור

כאשר מתקרב הכאב

אני שומעת את צעדיו

פסיעותיו מהירות

הנה זה בא

אני עומדת דום

ראשי מרכינה

שומעת קול צפירה

שקט

מיד תבוא

המנגינה.

 

כאשר בא הכאב

הלב מתכווץ

ידיי רועדות

הדם עולה לראש

התזמורת מוכנה

מתחיל השיר

הנה באה

מנגינה.

 

כאשר בא הכאב

סימן הוא

שהלכה

אהבה.