כואב יותר

אחרי כמעט שלושים שנה

אני עוד מנגנת

הוא יושב שם וכואב

מנגינתו נגמרת

אין לו אבא

זה האח

אין לו אמא

היא דמו

אחרי כמעט שישים שנה.

 

אחרי כמעט שלושים שנה

אני כבר מצלצלת

הוא שומע את קולי

ניגון ישן

ניגון חדש

כאב אחי אני אומרת

רוצה לומר

זה קצת אחרת

אחרי כמעט שלושים שנה.

 

אחרי כמעט אני נבראתי

אחרי כמעט היה לי אור

אחרי כמעט אני שמעתי

אותו הקול

היה לתוהו

אחרי כמעט שלושים שנה.