כרטיס ביקור

לפני שתקרע אותי

לפני שתקרא בו

אני מציגה כרטיס ביקור

חדש

כתמרור

לפני שאתה נכנס

לדרך שאין בה שדה ראייה

אני מבקשת שתעצור

אחרת אין כניסה

אחרת לא תהיה

מלבדי

איחרת

לא תהיה איתי

באחוריי

כבר תקוע זין חדש

אל תיקח אותי

כדבר מובן מאליו

אני רגישה.