לא היו הדברים מעולם

האתה הוא הקיץ

האתה קרני שמש

חמות לוהטות

או

אמור נא אמור

אמת וחובה

אם יום חג רק אחד הוא

בחורף חיי הארוך

אמור אם

מותר לי לפרוץ התריסים

המותר לי לפתוח הדלת

ולצעוק ולקרוא כי חם

הן אתה לא שולל תוליכני

קצרת בגד

ביום חורף בהיר.