לא יודעת כלום

אני לומדת עליך הרבה

אוספת

כל מילה

כל מגע

מצליבה

מפענחת את אישיותך

בקווים כלליים

מצטייר

מרובע

חסר טעינה

רגיש לגירושין

מודה בשקר.

 

אני לומדת עליך הרבה

אוספת

כל תכשיטי

כל אגורה

מצליבה

מפענחת את אישיותך

בקווים חתומים

מצטייר

איש

חסר מצפון

רגיש לעצמו

זקוק לריגושים.

 

רואה לך את זה בפנים

רואה לך את זה בעיניים.