לא מפחדת

הקישי על דלת

חברתי העיוורת

אמרי שאת לא

מבינה

איך לא רואים

את מה שאת

שומעת

איך לא שומעים

את מה שאת

רואה

הקישי על דלת

חברתי העיוורת

הרואות אוזנייך

השומעות עינייך

איך הם לא מבינים

הרואים

בחושך הולכים.