לידת מלקחיים

השיר שכתבתי עליך

עובר שינויים

זה כבר לא אתה

זו כבר לא המכה

השיר שכתבתי עליך

כבר לא נכתב אליך

הכאב מדבר

לא אכחיש

הדרך קשה

זאת אדע

אני הולכת ונופלת

אין לי אהבה.

 

השיר שכתבתי עליך

נכתב עליי

זה לא אתה

זו לא המכה

זו אני

ומה שלא הייתי

ומה שלא עשיתי

לא ידעתי

שלא נולדתי מאהבה.