לפני פגישה עיוורת

היופי ידוע מראש

כזה הגוף

ועוד לי עיניים

זוג שקדים

ועוד לי ועוד

הכל רגיל

יתרה מזאת

מופלג הגיל

כאב מכיל

הלב

דואבת הנשמה

מייחלת

לעוד

לטיפה

קמצוץ

אהבה.