מה את מבינה

אם תתני לי לומר לך

עוד מילה

יהיה לי מפתח

אולי אלחין

מנגינה חדשה

הרי את יחידה

היית מאמינה

אולי זה הרגע

לפני

אולי זה הרגע

אחרי

אך זה הרגע

אם תתני לי לומר לך

עוד מילה

נסי

את יכולה

להשמיע

עוד קריאה

שלא אפול

אמשיך לשיר

אני מאמינה.