מחפשת אהבה

אין לי מקום להניח

בו ראש

גופי מדבר

שפתיי לוחשות

אין לי מקום להניח

בו ראש

לעוד ראש

לעוד גוף

לזוג שפתיים

אהבה פשוטה

בשניים.