מנגינת העיוור

כשעיוור מנגן

מנגינתו נראית לעין

תחילה נשמע צליל

והצליל הופך לנשמה

והנשמה מתחילה לבכות

ואז פתאום רואים לב וגם גוף

ופנים עם עיניים

וגם העיניים בוכות

בדיוק בקצב

שהשנמה בוכה

ואז קם אדם

והוא מנגינה.