ערב פסח

וזה עוד לא הקץ

אם אפורים השמיים

עוד רגע לפני

שיורד הגשם

לפני בוא הסערה

אני מבקשת ממך

עוד פסח אחד

סדר כהלכה.

העברת אותי במדבר

לא קלה

הדרך היתה

ואין עוד

דרך מזו

הדרך.

 

וזה עוד לא הקץ

אם אפורים השמיים

עוד רגע לפני

שבא האביב

לפני שבאה שלכת

אני מבקשת ממך

עוד פסח אחד

סדר כהלכה

עוד נס

מכה אחת

בסלע.