תיק אשמה

אל תקראי לי זונה

את היחידה

היודעת שאין לי אחות

אבל

בכל פעם

שיורד הערב

אחרי יום חדש

של פיגועים

אני צריכה להתנצל באוזנייך

שלא תאשימי אותי

על שאין לי אחות

שהיתה מוכנה לעבוד בזנות

במקרה שלא היה לה

ממה לחיות.